تازه ترین مطالب

کد مطلب: 15035
تاریخ انتشار: د, 1395/02/27 - 16:56
برای مظلومیّیت مدافعان حرم، سینه ی تاریخ خواهد سوخت، و برای آنانی که با رفاه طلبی هایشان نمی‌دانند که در پهنه تاریخ جهان، در حال حاضر، چه می‌گذرد و رویدادهایی که شاید سینه به سینه به گذشتگانمان انتقال خواهد یافت.

به گزارش اورامی، برای مظلومیّیت مدافعان حرم، سینه ی تاریخ خواهد سوخت، و برای آنانی که با رفاه طلبی هایشان نمی‌دانند که در پهنه تاریخ جهان، در حال حاضر، چه می‌گذرد و رویدادهایی که شاید سینه به سینه به گذشتگانمان انتقال خواهد یافت(یاران صاحب الزمانی«عج»).چه پاسخ در خوری داده خواهد شد.

کلیپ کوتاهی که رزمندگان و هموطنان و همزبانانی که خویش را در طبق اخلاص قرار داده اند و در حالیکه در محاصره تکفیری ها قرار گرفته اند و لحظاتی بعد عده ای از آنان بشهادت می‌رسند و عده مجروح و برای آنانی که خویش را به بیخیالی زده اند و در رویاهای مصیبت دنیازدگی غوطه ورند ، پاسخی در حد وسع کلیپ یاد شده میدهند،« دیدنیست » فاعتبروا یا اولی الابصار!.

« مدافعان حَرَم »

بگو ز دست تو ، تکفیر را رهائی نیست

بگو بجز تو  ، بر این قافله دوائی نیست

هنوز سینه دران ، عاشقان ، بخون غلطان

هنوز قلب شقایق ز کینه ها ویران

فتاده طفل یتیمی ، نفس کجا رفته!

و خواب بوالهوسان زو چگونه آشفته!

چه چشمها که به هق هق ، شبانه میسوزند

نگاه خویش ، به دستان شعله میدوزند

غبار و آتش و خون ، تحفه های بیداد است

اگر چه خر مگسان را ، فتاده بر باد است

بریده میشود از انجماد جالوتی

گلوی بی رمقی در قیام طالوتی

به آب و آهن و آتش ، در او تَرَحُّم نیست!

علم نموده ز تهلیل ، جامه جامه ی کیست!

قساوتش همه دنبال کُشت و کُشتارست

بس است اینهمه گویی چو خوک بیمارست

مدافعان حَرَم ، انقلاب رنگین نیست!

برای حُرمِ حَرَم ، گوشهای سنگین کیست؟

گمان کنند کسانی ، مدافعان مسحور

به سیم و زر شدگانند و عاشق محصور

چه پرده ها که برافتد ، ز روی نامردان

و تهمتی که نمودند ، در گذار زمان

همان که غزّه و لبنان را بهانه کند

عجب! که باورعشّاق را نشانه کند

کنون نه خود رَوَد از پی ، نه آنکه وا دارد

ببین به دایره ها بذر فتنه میکارد

چرا بدامن تکفیر ، دستِ یاری تو!

بدیدگان مُوَهّن ، عجب خُماری تو!

چه صیغه میکنی از خویشتن ، ز کین است این!؟

نظر نما نه به پولی ، که عین دین است این!

هزار مغلطه سازی ، نچسبد این تهمت

چرا ز رزم دلیرانه میکنی عُزلت؟

حقیقتا چه مرامی؟ نگاه ساده کنی!

و یا که دست گنه ، وارد پیاله کنی!

مدافعان حرم ، صاحبان فضل و کمال

بری از آنکه بگویند ، غرق مال و منال

خدا جواب ترا میدهد ، مراقب باش!

نه آنکه بر ید بیضای حق ، محارب باش!

رضا چگونه بدانی ، که نزد اهل و عیال

همی خوری و بنوشی و نیست عین خیال!

بدان که این همه آرام ، اگر عیان شده است

ز خون پاک جمیعِ مدافعان شده است

ز رنج و حال غریو مدافعان خبری؟

نگر تو بلکه بیابی ، به حال خود اثری!

مگو اسیر جهانی ، بنام سیم و زر اند!

یقین اهل سماوات و برتر از بشر اند

بمشتری بفروشد عیار سیم و زرش

بدا که بیخبران را ندیده تاج سرش

فدای خلوت پاک مدافعان حرم!

فدای جلوه گریهای ناب ملک عدم!

که خونبهای شما ، مُلکَتِ خداوند است

طریق اهل یقین را! نه جای سوگند است

«حمیدی»ام که سرودم کنون خصال شما

درود بر قد رعنا و حال و قال شما

چه حیلتی که شما را ، اسیر می گویند!؟

فرشتگان بشما ، غبطه در نظر جویند!

 

 

یحیی حمیدزاده خیاوی «حمیدی»

 

 

دیدگاه‌ها

تشکر خیلی خوب بود رزمنده دلاور

درود بر حمیدزاده مرد صاحب نظر و متخصص در تمامی زمینه های سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی ورزشی و........... شاعر اقتصاددان سیاستمدار تئورسین همه کاره

احسنت به این ذوق شاعری...زیبا بود

واغعا شیعر به تمام معنایی سروده است اهسنت به این زوق قریهه شاعر ارزشی بسیرتی به قول دوستمان اقای حمید زاده واغعا نظریه پرداز و تئورسین در تمام رشته های علوم انسانی است که ناشناخته مانده شده است ایشان در ذمینه شیعر ی همپای حمید سبزواری است جای ایشان تهران است نه مشکین تا قدرش و جایگاهش شناخته شود اینجا گمنام مانده است

حمیدی بی نظیر است اگر قلم او درکام باشد مثل این است که ذالفقار علی در نیام است حمیدی تئوورسین در تمام رشته هاست در فرحنگ در اقتضاد در فلسته در شعیر در سیاست بسیرتی وبه قول قدیمیا همه کاره است اری همــــــــــــــه کــــــــــــاره است افرینت باد ای دانای دانشمند عاری تو همه کارهای و........
ارسال نظر