تازه ترین مطالب

کد مطلب: 8912
تاریخ انتشار: چ, 1393/01/27 - 23:36
در مسير اردبيل به مشکين شهر روستاي تاريخي بنام «داشتکسن» وجود دارد که داستان مردم آن کمي عجيب و رازآلود است.

در مسير اردبيل به مشکين شهر يک جاده فرعي وجود دارد که منطقه لاهرود را نشان مي‌دهد با گذشت چند کيلومتر يک جاده فرعي ديگري قرار دارد که روي آن نوشته شده روستاي تاريخي «داشتکسن».
داستان مردم داشتکسن کمي‌عجيب و رازآلود است؛ در گذشته اهالي اين روستا با کندن کوه و استخراج سنگهاي کوهي براي مردم اردبيل و مشکين شهر سنگ آسياب مي‌ساختند؛ گرد و خاک و رطوبت درون کوه‌ها باعث مي‌شد تا کارگران آن خيلي زود و در اثر بيماريهاي وحشتناک ريوي بميرند.
چند ماه قبل از مرگ، اين کارگران از دهانشان خون بالا مي‌آوردند و گاهي شدت آن تاحدي بود که جگر برخي افراد از دهانشان بيرون مي‌آمد.
هر کارگري که بر اثر بيماري و يا ريزش کوه جان مي‌داد اهالي آن را شهيد خطاب مي‌کردند و به نشانه احترام درون قبرهايشان طلا مي‌گذاشتند. از آنجايي که امکان سرقت طلا از گورها وجود داشت اين افراد در اماکن ناشناس و در ميان کوه‌ها دفن مي‌شدند. با هم بخشي از عکس‌هاي غارهاي دستکند اين روستا را مي‌بينيم.
یاداشت از حبيب پرونده

ارسال نظر