تازه ترین مطالب

کد مطلب: 15471
تاریخ انتشار: د, 1395/04/21 - 12:55
همزمان با سالروز عفاف و حجاب بانوان مشگین‌شهر در حمایت از عفاف و حجاب راهپیمایی کرده و بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند.

به گزارش پایگاه خبری اورامی، همزمان با سالروز عفاف و حجاب در سراسر کشور بانوان مشگین‌شهری با حجاب کامل مسیر مزار شهدای گمنام تا میدان آزادی را با سر دادن شعارهای مربوط به عفاف و حجاب این روز را گرامی داشته و بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند.
 
این راهپیمایی با هدف ارائه الگوی عملی حجاب و عفاف و همچنین معرفی حجاب برتر و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
 
همچنین در حاشیه برنامه، کودکان و نوجوانان مسابقه نقاشی با عنوان حجاب و عفاف برگزار شد.

بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
بانوان مشگین‌شهر با حضور در راهپیمایی بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاكید كردند
ارسال نظر